• Finanční řád

ÚvodInformace o svazuFinanční řád

Členský příspěvek: řádný člen Svazu marginálních oblastí hradí každoročně 3 Kč za každý obhospodařovaný hektar zemědělské půdy, minimálně však 300 Kč.
Není-li možno členský příspěvek určit, potom činí 1000 Kč/rok

ADMINISTRACE | Design vision - internetová agentura